WyckoffianVN

GOLD - Tái tích lũy?

Giá lên
WyckoffianVN Pro+ Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Chúng ta đang nhìn thấy trên Chart GOLD - Hiện tượng Tái Tích lũy để chuẩn bị nối tiếp 1 nhịp tăng sau cú Spring . Chúng ta chờ giá xác nhận để vào Buy theo.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Xong nhé :D
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.