WyckoffianVietnam

GOLD - Liệu có xác định xu hướng trong hôm nay?

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Giá vàng liên tục xác lập Vùng dao động (Trading range) sau khi phá xuống các đáy mới trên khung intraday. Một nhịp đánh vượt lên kháng cự tại kênh trên cho thấy 1 dấu hiệu tăng nhỏ của Vàng, giá vẫn đang vận động quanh kháng cự của kênh trên. Nếu hôm nay Vàng có thể vượt lên kênh trên 1 lần nữa kèm với KLGD và biên độ nến tăng dần, xu hướng tăng có thể sẽ được xác lập.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.