anhnd1

GOLD - Buy trên H1

Giá lên
anhnd1 Cập nhật   
FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Kèo đầu tuần - Gold trên H1
H1 : Xu hướng tăng đang pullback, giá đã breakout khỏi kênh giảm.
Nến xanh mạnh, TDI góc cắt khá đẹp => Mua
Giao dịch đang hoạt động
Giao dịch được đóng thủ công:
Cắt kèo do H4 có dấu hiệu đảo trend
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Kèo khá đẹp nhưng đã bỏ
Chuẩn bị short xuống
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.