quangvinh1505

Plan Gold 26.9.2023

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Canh SELL quanh vùng 1922-1925 SL 1930 TP Open
Eng :
SELL LIMIT GOLD 1922-1925 (EMA89) SL1930 TP OPEN
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.