NenTangForex

Mua XAUUSD

Giá lên
NenTangForex Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Hiện tại Vàng đang điều chỉnh và quay về vùng giá có thể mua tuy không phải là vùng lý tưởng nhưng chúng ta có thể mua bây giờ. Quản trị vốn, rủ ro của bạn, đặt sự mất mát và phần thưởng chính đáng. Chúng ta hoạt động trên R:R
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Tuyệt vời, chúng ta đã có 1 ý tưởng tuyệt vời, chúng ta hoạt động trên R:R chúng ta chấp nhận rủ ro, nhưng phần thưởng là chính đáng.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.