OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Hiện tại Vàng đang điều chỉnh và quay về vùng giá có thể mua tuy không phải là vùng lý tưởng nhưng chúng ta có thể mua bây giờ. Quản trị vốn, rủ ro của bạn, đặt sự mất mát và phần thưởng chính đáng. Chúng ta hoạt động trên R:R
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: Tuyệt vời, chúng ta đã có 1 ý tưởng tuyệt vời, chúng ta hoạt động trên R:R chúng ta chấp nhận rủ ro, nhưng phần thưởng là chính đáng.