Glamour_D

Vàng sẽ tăng trở lại vùng 1690$ - Canh Buy Vàng

Giá lên
FXOPEN:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng đã đóng nên kết thúc tháng ở mức giá 1660$ - Với sự điều chỉnh mạnh trong tuần vừa qua, thì tuần này với các thông tin quan trọng đầu tháng 10 thì đây sẽ là biến động cho thấy rõ những định hướng tiếp theo của FED. Tuần này sẽ PMI khối phi sản xuất (Thứ 2 ) , Các thành viên Fomc phát biểu ( Thứ 4 ) và có FOMC cũng như FED Williams phát biểu ( Thứ 6) .
Về kỹ thuật thì Vàng sẽ có điều chỉnh mạnh về mức 1690$ để test lại EMA 34 khung D và EMA200 khung H4 cũng như trend line . Vàng sẽ tiếp tục lực tăng mạnh từ tuần trước với vùng đáy là 1615$.
Canh Buy Vàng ngay vùng 1640$ Để hình thành mô hình Vai -Đầu- Vai
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.