OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Đám đông canh về cản để mua lên. giá phá cản đóng nến bên dưới cản. phủ định nỗ lực mua lên.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.