duyhungeuh88

FAKE OR REAL???? XIN Ý KIẾN CÁC CAO NHÂN VỀ CẬU VÀNG

FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
DỰ KIẾN SELL 1820-1825 sl 1835 tp 1800, các cao nhân cho em xin ý kiến về em vàng xem sao???
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.