WAVETRADER-LINH

GOLD Khả Năng Tăng Thời Gian Tới

Giá lên
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Mẫu hình Harmonic XABCD and DOUBLE BOTTOM
- Canh giá Break XB => BUY đến D
- Tuy nhiên khi giá Break XB chỉ nến BUY đến đường Neckline của mẫu Double đáy (1480)
- Thứ 3 tuần này tại khung D1 ta có một lực nến đẩy lên khá mạnh tại vùng hỗ trợ, tại khung H4 cây nến thể hiện rõ ràng hơn, tạo một sự từ chối giá tại mốc 1450
=> Hôm nay canh Break XB => BUY đến Neckline của DOUBLE BOTTOM
* Lưu ý: Đây chỉ là nhận định cá nhân của mình, hay xem xét thật kỹ rồi vào lệnh
Mọi thắc mắc để lại bình luận or pm trực tiếp mình


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.