PKTeam

Dầu đối diện vùng cản đẹp trên chart Daily - Canh sell

FX:USOIL   CFDs Dầu thô (WTI)
Dầu WTI đang đối mặt vùng kháng cự trên đồ thị ngày.
Mô hình nến tăng đang nhỏ dần cho thấy lực mua đã suy yếu.
Chờ sự xác nhận trên daily chart để sell xuống
Stoploss ngắn ở vùng giá bên trên.

#pkteam
#SupportResistance
#Nguyễn_Chí_Thanh