Hong_Hoang_Trading_Group

CHIẾN LƯỢC XAUUSD 02/12/2021

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Canh buy quanh 1757-1759 sl 1755
Lưu ý lệnh ăn 1 lần, nếu trc phiên mỹ đã có giá này thì không bắt lần 2

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.