MTCinvest

Kịch bản vàng trung hạn. Mọi người đọc kỹ nhé !!

FXOPEN:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Kịch bản Vàng ngày 8/11/2022

Sau khi về vùng hỗ trợ quan trọng 1618 giá có nhịp hồi về quanh vùng kháng cự khung Week 1680 và đang có phản ứng quanh đó.

Sau khi chạy xong sóng X' tại 1729 và chạy đủ 5 sóng về 1618 khả năng cao sẽ chạy sóng Z với mô hình Zigzag Complex 5-3-5 và nhịp hồi của cụm 3 sóng sau sẽ về quanh Fibonacci của cụm 5 sóng trước Khả năng cao sẽ quanh vùng 1686.

TH1 :Nếu có vùng trên trước
_Sell quanh vùng 1686 SL 1689 TP 1660
Nếu giá không phá vùng 1659 chờ hồi về và BUY quanh 1657 SL 1654 TP 1674/1682.
Nếu giá phá qua vùng 1657 sẽ hồi về và SELL quanh 1659 SL 1662 TP 1645

TH2: Nếu có vùng dưới trước.
_Buy quanh vùng 1660/1659 SL 1656 TP 1672/1682/1686 và quay lại trường hợp 1 nếu có giá 1686.

Đây là quan điểm cá nhân không phải kèo cọt ạ.!


GoodLuck!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.