HHermes

Gold sẽ rơi về 1500

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Ngày 7/8 (có link đính kèm) có dự báo GOLD tăng lên mức cao nhất là 1558 siêu cản dài hạn. Dự báo sau Gold sẽ rơi về 1500, chia lệnh ra short 153x, 154x, 155x
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.