mrtuanvn

Chiến lược breakout dùng indicator Ichimoku Trịnh Phát (ITP)

Đào tạo
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Chiến lược này khá hiệu quả đối với các mã có biến động mạnh tạo nhiều swing.

Các con số 0.3% cho các khoảng cách như mô tả trên hình cần trải nghiệm hoặc tối ưu hóa bằng Strategy cho từng ticker hoặc khung thời gian cụ thể.

Indicator : tìm Ichimoku Trinh Phat hoặc ITP. (lưu ý tên khác với hình ảnh trên ITPD)

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.