Sinvestvn

SELL XAUUSD

Giá xuống
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
XAUUSD phá xuống trendline tăng H4 với 1 nến giảm rất mạnh.
Tiếp đó là những nến tăng có thân nhỏ.
Đây là dấu hiệu cho thấy sẽ có nhịp giảm mạnh với những nến H4 thân lớn.
=> SELL
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.