VuNguyenATFX

XAUUSD: Xu hướng trong 1-2 tuần tới

Giá xuống
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
*LỆNH 1: SELL XAUUSD 1498
*LỆNH 2: SELL LIMIT 1515
*SL: 1530
*TP: 1460
CHÚ Ý: VÀNG DAO ĐỘNG PHẠM VI RẤT RỘNG,
CẦN CÂN ĐỐI KHỐI LƯỢNG HỢP LÝ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.