Shin_ichimoku0

Phân tích đảo chiều XAUUSD

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
𝐏𝐡𝐚̂𝐧 𝐭𝐢́𝐜𝐡 𝐕𝐚̀𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟏𝟒/𝟑
1️⃣ Đ𝐚́𝐧𝐡 𝐠𝐢𝐚́ 𝐱𝐮 𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠:
Đánh giá tổng quan cho thấy biểu đồ vàng ở các khung thời gian đều vẫn đang giữ được xu hướng tăng. Tuy nhiên tôi phân tích cho thấy vàng đang đạt đỉnh.
2️⃣ 𝐂𝐡𝐢 𝐭𝐢𝐞̂́𝐭
Nhìn ở biểu đồ khung tuần và khung tháng ta có thể thấy rõ vàng đang có thể hình thành một mẫu hình hai đỉnh.

Nếu nhìn kĩ hơn ta có thể thấy trong mẫu hình hai đỉnh hình một đang tồn tại thêm một mẫu hình đảo chiều nữa chính là mẫu hình XABCD. Hay con biết đến với mẫu hình dơi, bướm, cua.
Trong đó các cạnh AB, CD phát triển khá chuẩn với mẫu hình XABCD chuẩn.
Nhận định dưới góc nhìn dự đoán thời gian đảo chiều (timing) với ichimoku cho thấy đường giá đang có xu hướng cân bằng thời gian (cân bằng trục x). Với sự cân bằng này có thể dẫn đến đảo chiều.

📢𝐋𝐮̛𝐮 𝐲́: Bài phân tích này mình nhìn nhận ở các khung thời gian lớn nên mọi người hãy cân nhắc để vào lệnh.


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.