GKFXPrimeVN

XAUUSD, chịu áp lực trước đàm phán Mỹ - TQ

Giá xuống
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Khi Mỹ & TQ đang chuẩn bị cho cuộc đàm phán thương mại sắp tới, với những triển vọng có thể đạt được giữa 2 bên và một số động thái nhường nhau, Gold gặp phải áp lực và tiếp tục có phiên giảm hôm qua (30/9). Áp lực này một phần từ việc các nhà đầu tư chốt lời sau thời gian đầu cơ. Hiện động lực duy nhất của Gold là chiên tranh thương mại, tuy nhiên động lực này có khả năng yếu đi rất nhiều. Vì vậy trước khi 2 bên có một động thái gì mơi, Gold sẽ tiếp tục giảm. Chiến lược như hình, anh em tham khảo.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.