Phamdong1969

XAU/USD giảm nhe va đi ngang trong thời gian dài sắp tới

Giá xuống
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
XAU/USD trên đồ thị ngày đang hướng xuống và được hỗ trợ tốt tại 1236$
Trên đồ thị tháng dải bolinger đang cứng dần cho thấy xu hướng sẽ đi ngang trong biên độ thấp nhất là 1150$ cao nhất là 1370$ trong một số tháng nữa

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.