HongLinhFX

# XAU/USD 7/12

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Chiến lược hôm nay : canh buy khu vực 1775-1776 Stoploss dưới 1770. Hoặc canh buy khi giá phá trend như hình,Stoploss dưới 1775
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.