Caotrader86

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH VÀNG (12_02_2024) #XAUUSD #Goldstrategy #go

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH VÀNG (12_02_2024) #XAUUSD #Goldstrategy #goldtrading #giaodichvang
SELL 2030.XX-2036 SL 2040 TP 2020-2015
BUY 2010-2015 SL 2005 TP 2025-35

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.