GAMOFX

GOLD NGẮN HẠN SIDEWAY

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
2 ngày gần đây gold sideway biên độ hẹp, chiến lược giao dịch theo hướng giá ít gặp trở ngại nhất cho thấy gold đang ở vùng hợp lưu mạnh 1838 với bulltrap và ngắn hạn theo PTKT xuất hiện vai- đầu- vai giảm, kịch bản mời các bạn tham khảo chiến lược giá xuống !
Đóng lệnh: dừng lỗ: hit sl

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.