khoahuynh

06-12-2021: giá vàng sau NFP sẽ như thế nào?

FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Bảng lương NFP chỉ tăng thêm 210,000 vào tháng 11, theo báo cáo của Bộ Lao động Mỹ. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động tăng lên 61.8%. Điều này trái ngược với kỳ vọng tốt đẹp của thị trường khi cho rằng mức tăng 550k và tỉ lệ thất nghiệp giảm xuống 4.5%.

Tăng trưởng việc làm có thể bị hạn chế hơn nữa nếu sự xuất hiện gần đây của biến thể omicron dẫn đến những biện pháp hạn chế mới và khiến mọi người không tìm được việc làm. Biên chế vẫn thấp hơn 3.9 triệu người so với mức trước đại dịch.

Đồng đô la giảm sau khi dữ liệu công bố, tuy nhiên sau đó đã phục hồi mạnh trở lại.

Theo phân tích kỹ thuật thì tín hiệu phân kỳ giữa giá và MACD tiếp tục thể hiện vai trò của nó. Giá đã phá gãy mô hình nêm tiến về test lại đường trend tăng của D1. Nếu đường trend tăng này đứng vững thì giá sẽ giảm trở lại.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.