Quitran678

VÀNG CÒN TIẾP TỤC GIẢM KHÔNG ?

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
29 lượt xem
0
Khả năng rất cao trên time h1 vàng sẽ giảm thêm 1 nhịp nữa về 1716 vì đó là cản gần nhất của D1