Quitran678

VÀNG CÒN TIẾP TỤC GIẢM KHÔNG ?

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Khả năng rất cao trên time h1 vàng sẽ giảm thêm 1 nhịp nữa về 1716 vì đó là cản gần nhất của D1

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.