ZuZj

xau 4/10/2020 update

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
xau 4/10/2020 update
Bình luận: TP

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.