quangvinh1505

Plan Gold 27/09/2023

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
SELL LIMIT 1916-1918 SL 1923
BUY LIMIT 1895 SL 1890
Tp Open
VN :
Hôm nay tiếp tục canh bán là chủ đạo
Canh bán quanh vùng màu vàng ( trùng EMA89)
SELL LIMIT 1916-1918 SL 5 giá
BUY LIMIT 1895 SL 5 giá
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.