Alpha_VN

XAU/USD giao dịch theo xu hướng

FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Chi tiết cụ thể trên Chart, lưu ý không trade sóng hồi.
Giao dịch đang hoạt động: Alpha: Xau/usd
Buy limit 1478.85
Sl: 1473

Buy limit 1486.96 or 1482.38
Sl: 1480 Tốt hơn sl như trên.

Tp: 1518- 1530- 1555

Cân nhắc tham khảo, kl phù hợp.
Alpha: Xau/usd
Bình luận: (Day 5.11, 21h50') --> now, 7.11
Sau khi khớp các limit, thiếu chút để khớp limit sâu nhất.
Hiện tại, Vàng đang test kháng cự D vùng 1490, giá vàng ại vùng này khá nhạy cảm, nếu giá đi ngang theo D vẫn có thể có kịch bản giảm theo w, do vậy cân nhắc giữ lệnh và theo dõi, dịch Sl dương , hòa.
Bình luận: t.me/Traders_support_Center

Cập nhật , điểm vào lệnh, signals...