Alpha_VN

XAU/USD giao dịch theo xu hướng

Alpha_VN Cập nhật   
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Chi tiết cụ thể trên Chart, lưu ý không trade sóng hồi.
Giao dịch đang hoạt động:
Alpha: Xau/usd
Buy limit 1478.85
Sl: 1473

Buy limit 1486.96 or 1482.38
Sl: 1480 Tốt hơn sl như trên.

Tp: 1518- 1530- 1555

Cân nhắc tham khảo, kl phù hợp.
Alpha: Xau/usd
Bình luận:
(Day 5.11, 21h50') --> now, 7.11
Sau khi khớp các limit, thiếu chút để khớp limit sâu nhất.
Hiện tại, Vàng đang test kháng cự D vùng 1490, giá vàng ại vùng này khá nhạy cảm, nếu giá đi ngang theo D vẫn có thể có kịch bản giảm theo w, do vậy cân nhắc giữ lệnh và theo dõi, dịch Sl dương , hòa.
Bình luận:
t.me/Traders_support_Center

Cập nhật , điểm vào lệnh, signals...

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.