LamPhuc

Ý tưởng giao dịch XAUUSD - Sell Ngay

Giá xuống
LamPhuc Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Mọi người có thể Sell Vàng ngay lúc này hoặc chờ giá hồi lên 1341 và sau đó vào lệnh Sell.
TP: 1309.950
SL: 1348.100
Chúc mọi người thành công!
Giao dịch đang hoạt động
Đóng lệnh: dừng lỗ
Giao dịch đang hoạt động:
Với việc Mỹ hoãn áp thuế đối với Mexico, dự báo giá vàng sẽ có phiên giảm điều chỉnh.
Sell 1 lần nữa. TP 1310, SL 1350
Chúc mọi người thành công!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.