UnknownUnicorn31399052

Chờ mua vàng hôm nay - Phân tích vàng theo phương pháp Wyckoff

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Phân tích vàng theo phương pháp Wyckoff
IDEA 1: Vàng ( XAUUSD ) đang tích luỹ trong khung thời gian 15 phút.

Hôm qua, vàng shakeout ra khỏi Trade Range và sau đó quay trở lại. Đây là cách "mập" sẵn Stoploss của các retail trader.
Tôi đã vào lệnh mua tại vị trí Test của ST (1780).
Sau khi tạo mSOS , giá cũng có một nhịp Test thành công ở 1782.5.

Hiện tại, vàng đang chuẩn bị Test lại Trade Range phía trên để xác nhận cấu trúc Tích luỹ theo Wyckoff.
Quan sát phản ứng giá tại 1785 và chờ cấu trúc để xác nhận mua tại đây.
------------------------------------------
CHÚ Ý:
Chúng ta không cố dự đoán giá mà chỉ phản ứng với hành động giá với các kế hoạch giao dịch cụ thể.
Đây là idea và phân tích của cá nhân, hãy chỉ xem nó như ví dụ tham khảo.
Bạn cần có nhận định và kế hoạch giao dịch để quản lý rủi ro khi giao dịch Forex.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.