FAKEYGOLD

XAUUSD cập nhật thị trường

Giá lên
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
với ý tưởng hôm nay tôi sẽ mua tại 1833 và chốt lời tại 1841 . sau đó tiếp tục sell từ 1841 và TP tại 1833
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.