DinhhongTrader

Chiến lược Sell Vàng ngày 06/06

Giá xuống
DinhhongTrader Cập nhật   
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng đã có dấu hiệu Giảm dần từ phiên Á sáng nay
Chuyển sang phiên Âu, xét theo khung nhỏ hơn Như H1 và M15. Vàng đã Phá trend và chung ta có thể Sell
Còn Khung H4 chúng ta có cản cứng để đỡ giá vượt lên

Chiến lược Sell Quanh Vùng Giá : 1853 - 1855
Stop Loss : 1865

Take Profit 1: 1840
Take Profit 2: 1830
Lưu ý: Cài TP, SL đầy đủ khi vào lệnh để tài khoản được an toàn!

Thị trường luôn biến động, vậy nên tôi sẽ cập nhật plan khi có sự thay đổi.
Bình luận:
+60Pips theo chiến lược
Bình luận:
+100PIPs theo chiến lược
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.