NguyenThang33

Vàng - bay lên thôi!!!!!!

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Xu hướng dài hạn Vàng sẽ bay lên theo đường xu hướng.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.