NguyenThang33

Vàng - bay lên thôi!!!!!!

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Xu hướng dài hạn Vàng sẽ bay lên theo đường xu hướng.