KeyLevel_MA

Vàng đã hồi phục cách mạnh mẽ, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây

Giá lên
KeyLevel_MA Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng đã hồi phục cách mạnh mẽ trên vùng 2030, đó là một vùng hỗ trợ của xu hướng giảm. Nhưng nếu để ý (vòng tròn vàng), chúng ta thấy râu nến đã phá thủng vùng kháng cự đó, tiếp tục hỗ trợ xu hướng tăng chính.
Vì thế, chúng ta có quyền hy vọng giá vàng sẽ tiếp tục tăng đến vùng 2070.
Tuy nhiên chúng ta vẫn không thể chắc chắn thị trường sẽ đi theo hướng nào.
Không nên mua bán trong trường hợp này.

Tôi xin chia sẻ lệnh BUY LIMIT của mình ở phía trên, taget dưới 2070, và SL bên dưới vùng giá 2032. Mục tiêu lợi nhuận 3R.
Hãy nhớ luôn quản lý rủi ro của các bạn nhé, đây không phải là lời khuyên cho mọi người đầu tư.
Giao dịch đang hoạt động:
Đã kích hoạt lệnh BUY STOP của.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.