PaulVuMinh

Giao Dich Voi Cooling-Mindset #05

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Giá Vàng sau 1 tuần đầy biến động đang phải chịu đầy áp lực từ nền kinh tế lớn nhất thế giới.Tuy nhiên khả năng cao các nhà đầu tư trong tuần tới sẽ thận trọng trong mọi quyết định sắp tới.Nên xu hướng chính của vàng trong tuần tới khả năng cao sẽ sideway.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.