Kienthucforex

Giá vàng hình thành nêm giảm, chờ phá vỡ

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Với mô hình dạng như này thì thường là giảm giá.
Do đó, canh sell vàng khi giá phá xuống trendline dưới.

Chiến lược như trên biểu đồ.
Tp 2 vùng 1792 và 1787

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.