Samurai_FX_VN

Kế hoach canh Sell vàng ngày 23/09/2021

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Sau khi hoàn thành phương án Buy được đưa lên buổi sáng, thì chúng ta chuẩn bị cho chuyến canh Sell tới đây.
Lý do vào lệnh.
Hiện tại sóng a và b điều chỉnh trong sóng điều chỉnh từ A bề B đã chuẩn bị hoàn thành. Đợt điều chỉnh giảm kế tiếp là điều chỉnh giảm từ b về c để hoàn thành B và chuẩn bị cho nhịp tăng lên C (dự kiến C sẽ nằm ở vùng giá 1820).
Chúng ta có 2 vùng Sell. Vùng sell thứ nhất là sell bắt đỉnh nên chỉ vào 50%, 50% còn lại sẽ vào nốt sau khi giá phá kênh giá. và khi đó điểm SL mới có thể rời về vị trí test lại cộng thêm 2 giá.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.