trucluong133

XAU - Khung D

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
NDTM
Giá phá trend giảm bằng nến xanh tăng mạnh thân dài
- Đã về TP1
Giá đang tiếp cận lại HT nhưng ko có vol
= ko có động lực phá HT
= giá tiếp tục tăng để hoàn thành TP2
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.