anhnd1

XAUUSD - Bắt đáy H4

Giá lên
anhnd1 Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
H4 có dấu hiệu tạo đáy khi bên bán có vẻ đuổi sức
=> Mua với mục tiêu 1286.x, dừng lỗ 1270
R/R ~ 1/1.85
Giao dịch được đóng thủ công:
Giá ngóc lên 1280.x thì tèo => Kèo coi như hòa
Bình luận:
Kèo bắt đáy quá đáng tiếc do để SL hơi ngắn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.