tonyminh001

plam gold 3/1/2022

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
mình sẽ chờ đầu phiên Âu sell quanh 1822-23 sl 1825.5 tp 15
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.