FXNHANQUA

TOTAL MARTER PLAN GOLD 04/2021

FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
- Gold sau khi đi hết 5 sóng hiện đang trong kênh chanel giảm.

- Có 3 trường hợp xảy ra:

1. Nếu Gold quay về retest WEEKLY SUPPORT vs Trendline chanel => Chúng ta có thể BUY 1704, SL 1677, TP1 1762, TP2 1806. Lưu ý khi giá đã đến TP 1 chúng ta có thể Stoploss Entry = Free Risk.

2. Nếu Gold phi lên 1762, setup plan sell 1762, TP 1705. Stoploss có 2 lựa chọn: 1. SL 1806, 2. H4 đóng qua 1762 cắt lệnh Sell.

3. Nếu Gold tiếp tục tăng lên 1806 chạm WEEKLY RESISTANCE, tiếp tục set up plan SELL 1806, SL bất kỳ H4 đóng qua !806 cắt lệnh SELL.

Nếu theo plan sell có thể quản lý vốn để DCA ở 2 vùng giá 1762 và 1806. Còn theo trường phái ALL IN có thể đánh theo cách trên.

Chúc các bạn may mắn.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.