GKFXPrimeVN

Chiến lược kinh doanh gold

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Cặp gold thể hiện cấu trúc tăng trong ngắn hạn

Canh buy vùng giá 1428 - 1430, stop 1424, mục tiêu 1450 - 1460

Đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi giao dịch