GKFXPrimeVN

Chiến lược kinh doanh gold

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Cặp gold thể hiện cấu trúc tăng trong ngắn hạn

Canh buy vùng giá 1428 - 1430, stop 1424, mục tiêu 1450 - 1460

Đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi giao dịch
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.