NguyenThang33

Cậu Vàng gẫy cánh đi cho ae còn nhờ :D

Giá xuống
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Mô hình Cốc và Tay cầm được hình thành. Báo hiệu Vàng sắp có dấu hiệu đảo chiều, giá giảm.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.