Antony_sg

XAUUSD ĐÃ KẾT THÚC ĐÀ GIẢM NGẮN HẠN?

Giá lên
FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Theo diễn biến bước sóng, nếu GOLD phục hồi thành công trên 1280 thì xác nhận đà giảm giá ngắn hạn ( sóng 4) đã kết thúc, chu kỳ giá sẽ bắt đầu sóng (5)
Happy trading!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.