kienneik87

Hoàn thiện sóng hiệu chỉnh - Chờ Sell

FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Kịch bản yêu thích là vàng đã bắt đầu nhip đẩy đầu tiên và đang lấy đà để lao xuống tiếp. Ở vùng này, theo dõi phản ứng của giá để sell. Nếu phá được đỉnh đánh dấu 1 thì kịch bản này bị sai.
Bình luận: Đánh giá sóng hc kết thúc sớm và bị sai. Điểm đúng là sau 1 sóng impulse giá hình thành nên 1 sóng correction và sau đó tiếp diễn bằng 1 sóng impulse.