nguyenuyenii

Tiếp tục buy limit vàng

Giá lên
nguyenuyenii Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng tiếp tục xu hướng tăng. Theo mình buy vẫn là chủ yếu. Buy limit vàng, SL TP như hình.
Giao dịch đang hoạt động
Bình luận:
Lệnh buy nhồi này SL, Lệnh buy vàng trước đó vẫn tiếp tục giữ, kéo SL về entry vào gồng
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.