UnknownUnicorn4548749

XAUUSD Điểm bán ngày 30/11/2020- Giá có thể về 1740

Giá xuống
SAXO:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
XAUUSD Điểm bán ngày 30/11/2020- Giá có thể về 1740
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.