NBL_Miu

BÁN VÀNG CHƠI TẾT

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Với những thông tin lạc quan của thương mại Mỹ - Trung và nhu cầu mua sắm kim loại quý cuối năm giá vàng ngày hôm qua sau khi kết thúc ngày nghĩ lễ đã tăng khá mạnh.
View hôm nay với H4 chờ bán 1512 đặt TP 1485, SL 1519.50
Phương án phụ nếu giá vàng tiếp tục tăng và phá vùng cản các nhà đầu tư có thể chờ mua 1520.50 đặt TP 1535, SL 1512
Lưu ý: Đây là quan điểm cá nhân các nhà đầu tư cân nhắc trước khi vào lệnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.