anhnd1

XAUUSD - Bắt đáy H4

Giá lên
anhnd1 Cập nhật   
FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Mở mua Gold trở lại
TP: 1213.x
SL: 1194.x
R/R = 1/1.5
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Kèo bắt đáy Gold quá nhanh và chuẩn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.