ThanhThaoMC

20/06 XAUUSD: mục tiêu kế tiếp 1430

Giá lên
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Trên biểu đồ hàng tuần, vị trí thách thức tiếp theo đối với vàng là 1430. Thực tế là 1390-1430.
Nhưng kênh giá cho thấy vàng vẫn còn một chặng đường dài để chạy. Bước sóng tiếp theo có thể đạt đến vị trí cao hơn khá gần với 1430.
Không nên Short lúc này
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.