Quitran678

GOLD SẼ TIẾP TỤC GIẢM TRONG TUẦN

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
GOLD ở time H4 đã phá vỡ vùng cản quan trọng, mục tiêu giá tiếp theo sẽ về 1720 tuy nhiên phải chờ giá hồi về thấp nhất vùng 1767 đến 1780 và chờ tín hiệu SELL xuống

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.